BLOG OPĚT V PROVOZU
CHCETE OVLIVNIT, CO SE TU OBJEVÍ? VYJÁDŘETE SE ZDE

Březen 2008

Kapitola 10.

31. března 2008 v 19:17 | Já |  moje péčkování
Černolápci
Ráno když se Keli,Seli,Geny a Nina probudily,neměly už volno.Ten den se totiž začínaly učit kouzlit.Šly dolů na snídani,kde byla spousta jídla."Ehm ehm."řekl profesor Pilmán aby se všichni utišili."Tet´vám rozdám rozvrh."řekl a tak také učinil.Když se všichni nasnídali,odešli na první hodinu,což byly podle rozvrhu lektvary.Učí je profesorka Trenhildová,štíhlá a vysoká blondýna s dlouhým špičatým nosem a velkou bradavicí.Byly velmi nudné,a proto se zdálo,že trvají celou věčnost.Učili se,jak se dělá lektvar na omládnutí.Bylo to docela jednoduché.Profesorka jim dastatek potřebných věcí pro každého.Bylo k tomu potřeba:kousek stromové kůry,trochu vody,pár vlasů,pět netopýřích drápků a trošku pryskyřice.Pak se to všechno zamíchalo a lektvar byl hotový.Potom tam přišli dobrovolníci,kteří chtěli lektvar vyzkoušet.Každý z nich si přinesl papírek s číslem,který vhodili do lektvaru,aby jim bylo právě tolik let,kolik měli na papírku.Všem se lektvar povedl.Tedy skoro všem,kromě Panny.Panny totiž do svého lektvaru dala moc vody,žádné netopýří drápky a málo pryskyřice.Takže pak chudák dobrovolník,který vyzkoušel její lektvar,protože byl sice malý jako kdyby mu bylo 12,ale hlavu měl pořád stejně velkou jako předtím a dokonce mu na ní zůstaly vousy a bradka."Hertringlum."řekla profesorka Trenhildová a najednou byl dobrovolník zase takový jaký přišel.Druhou hodinu měli látání na koštěti,které učí profesorka Běldercová.Bylo to docela zábavné.Profesorka Běldercová je moc milá.Vysvětlila jim,že stačí jenom v duchu tomu koštěti říkat,kam má letět. Třetí hodinu měli bylinky a léčivé květiny s profesorem Krejmelem.Učili se poznávat některé bylinky.Potom je vytřídili a odnesli do kuchyně.Možná se ptáte,proč vaří,když si jídlo momou vykouzlit.Ne,všechno jídlo si nemohou vykouzlit.Vykouzlit se dají jen nejméně pracná jídla,pracnější jídla už se musí uvařit.Z bylinek udělají bylinkovou omáčku k rýži.Protože jim ještě zbylo spoustu času tak pomohli v kuchyni.Pak už byl oběd.Zase tam bylo spousta jídla a somozřejmě také bylinková omáčka,kterou pomohli uvařit.Sotva všichni dojedli,uslyšeli dupot kopyt."Co to je?"začali se všichni ptát.Byli to černolápci.Zlá stvoření na koních,jejichš potravou jsou převážně kouzelníci.Bohužel jejich koně nejsou normální koně.Jsou neobyčejně chytří a silní.Všichni najednou svou silou otevřeli jeskyni a vtrhli dovnitř.Propukl hrozný zmatek.Profesor Pilmán však naštěstí zachoval chladnou hlavu a zplných plic zakřičel:"Meurijousa"a všichni ho následovali.Jak křičeli "Meurijousa" černolápci lítali na všechny strany.Meurijousa je totiž kouzlo na odehnání hrozícího nebezpečí.

Moje kecy

31. března 2008 v 18:49 | Já |  blbůstky a hovadiny
U mě člověk nikdy neví co zase plácnu za blbost.Tady máte pár mých povedených keců:
Kdo jinému pití rozlejvá,sám si do něj sedá.(to platí!)
To je dneska stářež.
On nemutuje.On mutantuje.
Jaká je průměrná vzdálenost kterou těleso urazí za sekundu? ....chudák, je uražená.
Tichý oceán....ber si z něho příklad.A ber si příklad rovnou i z Mrtvého moře.
A jakou otázku byste si ve fyzice měli klást nejčastěji? Co to je?
uprostřed pustého lesa
koledanti (koledníci)
soušní (suchozemský)

Kapitola 9.

30. března 2008 v 14:37 | Já |  moje péčkování
Hrkálov a tajná část část hradu
Hned ráno si Keli,Seli,Geny a Nina vybalily své věci a potom šly dolů na snídani.Všechny stoly už byly zaplněné kromě 4 míst u druhého stolu,která přesně stačila pro Keli,Seli,Geny a Ninu a tak si tam sedly.Najedly se,a pak se společně vydaly do Hrkálova.Nebylo to daleko a za chvíli tam byly.Nejprve si šly"koupit" hábity.Ty si "koupily" za to,že paní která je prodávala řekly co má udělat,aby její kočka byla št'astná.Kotlíky si obstaraly od jedné stařenky za to,že jí řekly jak má pečovat o své květiny,košt´ata mají od jedné paní,za to že jí řekli k čemu se používají v lidském světě a všechny učebnice mají od jednoho pána,za to,že mu poradily,jak má ulovit rybu.Všechno ostatní si také obstaraly a pak už šly zpátky do hradu,kde už na ně čekal oběd.A tak se naobědvaly a šly nahoru do pokoje.Tam si odložily všechno co už nepotřebovaly a šly na průzkum hradu.Netrvalo dlouho a došly k jakési chodbě.Nebyla však na plánku. Rozhodly se,že tam půjdou.Bylo tam spousta schodů.Došly nakonec chodby,kde byla nějaká místnost a tak do ní vstoupily.Byla velmi zvláštní,jelikož byla celá duhově zbarvená a všechny předměty,co v ní byly měly také duhovou barvu.Chvíli se rozhlížely po místnosti a pak si každá vzala jednu duhovou věc.Na konci místnosti byly další dveře a tak je otevřely a vstoupily.Byla tam další podivná místnost,ale tahle byla mlhová.Stejně jako z duhové místnosti si i odsud odnesly každá jednu věc.Pak šly úzkou kamennou chodbou,která také nebyla na plánku.Trvalo jim dlouho,než našly správné dveře,které byly kousek od jejich pokoje.

Kapitola 8.

29. března 2008 v 14:57 | Já |  moje péčkování
Jeskyňový hrad
Když šly Keli,Seli,Geny a Nina ráno do školy,vzaly si s sebou lektvary na pomátnutí a vedopláště.Přidaly lektvar na pomátnutí svým učitelkám do čaje a ty je samozřejmě pustily.A tak vyšly ze školy a oblékly si vedopláště.Pak už jen viděly,jak se kolem nich míhá okolní krajina a trochu se jim motaly hlavy.Zhruba po půl hodině se náhle zastavily.Stály před obrovskou jeskyní.To musela být ona jeskyně,ve které je ukryt hrad. "Jak že bylo to heslo?"zeptala se Geny."Meditium"odpověděla jí Nina.A tak všechny najednou řekly"Meditium" a jeskyně se s dvěmi "křach" otevřela.Byl to vskutku nádherný a opravdu obrovský hrad a zářily tam tisíce pochodní.Sotva se stačily rozhlédnout,a už tam byl jakýsi muž a dával jim mapu,na níž byl vyznačen celý hrad a jeho nejbližší okolí a také Hrkálov.Když muž viděl,jak se dívky podiveně dívají na Hrkálov v mapě řekl:"Hrkálov je místo,kde si můžete koupit veškeré kouzelnické potřeby(pokud je ještě nemáte).A ještě jedna důležitá informace k Hrkálovu-neplatí se tam penězi ale dobrými radami."Poté jim ten muž řekl,kde mají pokoj a ukázal jim ho na mapě."V 7 hodin přijděte dolů do jídelny na večeři."dodal ještě honem.A tak tedy podle mapy našly svůj pokoj.Byl docela útulný.Byly tam 4 postele,velká skříň,2 velká okna a psací stůl s židlí.Už bylo tři čtvrtě na sedm a tak vyrazily do jídelny.Kupodivu ji našly docela brzy,ale to bylo nejspíš proto,že měly s sebou mapu.Usadily se u jednoho ze čtyř podlouhlých stolů.Najednou uviděly vepředu v nejvyšším křesle sedět profesora Pilmána.Mezitím se všechny stoly zaplnily."Ehm ehm,"řekl profesor Pilmán a v místnosti se rozhostilo ticho."Já jsem profesor Pilmán,ředitel této školy.Někteří z vás už mě možná znají z předučovacích hodin,"řekl profesor Pilmán a s úsměvem se podíval na Keli,Seli,Geny a Ninu."Ale tet´se vrátíme k tomu,co vám chci říct.Zítra a každý den potom se zde budeme scházet v 8 hodin ráno na snídani,v 1 hodinu na oběd a v 7 hodin na večeři.A ještě něco,zítřejší den máte volný.Většina z vás ho asi využije k zabydlení a návštěvě Hrkálova.Ještě vám připomenu,že v Hrkálově se neplatí penězi,ale dobrými radami,jak už vám asi řekl profesor Karkadon.Ale tet´se najíme.Nejspíš už máte pěkný hlad."řekl profesor Pilmán a na stolech se objevila spousta jídla.Na nich byly nejrůznější pokrmy a nápoje třeba: kuřata,jitrnice,ryby,hranolky, americké brambory,různé pomazánky,rýže,různé omáčky a dokonce i filgaonky,ale těch si raději Keli,Seli, Geny a Nina nevšímaly.Po té zkušenosti,co si Seli vzala s příchutí kisi citronu byste se jim nedivili.Všichni už se najedli a místnost se postupně vyprazdňovala a Keli,Seli,Geny a Nina už šly také nahoru do pokoje.Ten den šly brzy spát a brzy i usnuly.

Kapitola 7.

28. března 2008 v 16:16 | Já |  moje péčkování
Poslední návštěva světa kouzelníků
Další večer šly dívky opět do světa kouzelníků.Prošly bránou a posadily se opět ke kořenům onoho velkého dubu.Náhle uslyšely zakašlání a tak zpozorněly."Jelikož jste se toho už dost naučili tyto naše hodiny končí.Pokud ale chcete,můžete si opatřit kouzelnické potřeby a učit se dále kouzlit.Ovšem už to nebude tady,ale v našem hradu.Veškeré potřeby jsou napsané na lístečcích,které vám ted´dám."řekl profesor Pilmán a rozdal jim lístečky,na kterých bylo napsáno:černý hábit,kouzelnická hůlka,kotlík,učebnice(Co dělat v nebezpečí,Lektvary pro začátečníky,Kniha kouzel-1.díl,Základní ošetřovací kouzla) a koště. "Náš hrad vypadá zvenku jako obyčejná jeskyně,ale zevnitř je to obrovský hrad.Jelikož se tam musíte dostat nepozorovaně a ještě k tomu nevíte kde to je,dám těm co se tam budou chtít učit kouzlit vedoplášt´.Ten vás udělá neviditelnými a dovede vás přímo před jeskyni.Tam už jen řeknete heslo-Meditium.Pak se jeskyně otevře a u vchodu dostanete plánek celého hradu.Ted´už se ale vrátíme k posledním kouzlům.Naučíme se kouzlo Falgéntyum.Je to kouzlo na létání bez koštěte.Také se dnes naučíme kouzlo Korténium.To je kouzlo obraňovací."Když se naučili obě kouzla,zeptal se jih profesor pilmán,kdo z nich se tedy bude chtít učit v jeskyňovém hradu?Keli,Seli,Geny i Nina se okamžitě přihlásily.Ale nebyly samy.Přihlásilo se ještě spousta dalšich dětí.Mezi nimi byl i světlovlasý chlapec jménem Teb."A ještě abych nezapomněl,zatím tam budete asi 6 týdnů.A ještě těm kteří chodí do lidské školy,dám lektvar na pomátnutí.Když dáte vaší učitelce nebo učiteli,zajisté vás pustí."Pak už šly dívky domů.Když se ráno probudily,řekli všechno maminkám. Kupodivu ale souhlasila jak maminka Keli a Seli,tak maminka Geny a stejně tak maminka Niny.

Kapitola 6.

24. března 2008 v 13:33 | Já |  moje péčkování
Temná noc
Už bylo půl jedenácté a Keli,Seli a Geny čekaly na Ninu před jejím domem.Nina po chvíli přišla."Tak můžem vyrazit.Už se nemůžu dočkat."řekla Nina.A tak tedy vyrazily.Netrvalo to dlouho a už byly u brány.Všechny čtyři vstoupily.Přišel tam ten malinký mužík.Otočil se k Nině a řekl:"Um tušil jsem že přijdeš Nino.Dnes se budeme učit napravovací kouzlo.Henčola čáry.Opakujte po mně."a ze všech koutů se náhle ozvalo"Henčola čáry"."Dobře.Já jsem se vám ještě nepředstavil že.Tak tedy já jsem profesor Pilmán."řekl malinký mužík.Pak si sedl a vykouzlil 153 talířů s jídlem.Sám si dal kuře.Nabídl Keli,Seli,Geny a Nině filgaonky(bonbony z čokolády s ovocnou náplní).Geny si vzala s příchutí citronu a ošklivě se přitom zašklebila.Keli si s velkým odporem vzala také.Ten byl ale s příchutí jablka.Usmála se a vzala si ještě jeden.Pak si tedy vzala i Seli.Ta měla ale smůlu.Vzala si totiž s kisi citronem(velmi kyselým citronem)."Co to bylo?"zeptala se profesora Pilmána,když konečně potlačila ten hrozný úšklebek."To byl kisi citron."řekl profesor Pilmán velmi pobaveným hlasem,"Nejkyselejší citron,jaký existuje."řekl když se konečně přestal smát.Pak už Keli,Seli,Geny i Nina odešly.

Kapitola 5.

24. března 2008 v 10:25 | Já |  moje péčkování
Nemocná Nina
Keli se ve škole skamarádila s Ninou,ale dověděla se,že je nemocná.Okamžitě jí bylo jasné co udělat.Vzala svou kouzelnou baterku a vydala se za Ninou.Po chvíli došla k jejímu domu a zazvonila.Ozvala se mrzutá maminka:"Copak bys chtěla holčičko?"Keli řekla,že by se chtěla podívat za Ninou."Ale Nina je nemocná,"řekla maminka."To nevadí,"řekla Seli "já ji uzdravím."Maminka ji tedy pustila,ale udiveně se na ni podívala.Pak ji zavedla do Ninina pokoje a zavřela dveře.Keli si sedla k Nině na postel a zašeptala:"Ó káry léka"Nina se okamžitě uzdravila."Ja-jak jsi to udělala?"zeptala se nechápavě Nina."No víš to je moje tajemství."řekla na to Keli,ale potom řekla tichým hláskem:"No dobře,ale nikomu to nesmíš říct.Já se totiž učím kouzlit."A Nina se hned ptala:"A kde se to učíš?"Keli jí tedy pověděla,že v noci chodí se Seli a Geny do světa kouzelníků. "Opravdu?A nemohla bych tam chodit s vámi?"Keli se zamyslela,ale pak řekla:No dobře,snad to půjde.Při odchodu Keli řekla Nině:"Takže se tady sejdeme v půl jedenáctý a nezapomeň se teple obléknout,je tam zima."

Kapitola 4.

23. března 2008 v 19:22 | Já |  moje péčkování
Seliny narozeniny

Jednoho dne hráli Keli a Seli karty,ale jedna se jim ztratila.V tu chvíli si to Seli uvědomila.Vždyt´bude mít už za týden narozeniny.O svém narozeninovém dárku měla naprosto jasné představy a tak šla mamince zdělit,co by si nejvíc přála."Maminko já bych si moc přála k narozeninám štěně.....to je moje největší přání." Týden už je skoro u konce a maminka se v kuchyni baví s tatínkem:"Alberte musíme Selince koupit dárek k narozeninám.""No jo,"řekl tatínek"vždyt´ona má zítra narozeniny."a maminka řekla:"Říkala,že by si přála štěně."tatínek na to:"No tak jí koupíme štěně."A tak šel tedy tatínek koupit štěně a maminka dělat dort. A den Seliných narozenin nastal.Seli si na své narozeniny pozvala pouze Geny(a samozřejmě Keli),protože tady ještě moc lidí neznala.Hrály nejrůznější hry a pak si daly dort.Pak už přišly nařadu dárky.Od Geny dostala knížku o psech a od Keli fotoaparát a nakonec od rodičů štěně(fenku).Rozhodla se,že ji pojmenuje Lili.Jakmile Lili vylezla z krabice,ve které ji Seli dostala,hned našla tu ztracenou kartu.Popadla ji do tlamičky a odnesla Seli.Chvíli si s ní všechny hrály a pak se rozhodly vyvolávat duchy.Sedly si ke kulatému stolu a doprostřed postavily malou svíčku.Najednou udeřil blesk a na stole se objevily 3 baterky spolu s lístkem,na kterém stálo:Tyto baterky jsou kouzelné.Dovedou vás,kam budete chtít.Stačí je jen rozsvítit a říct kam nebo za kým se chcete dostat.Geny najednou dostala skvělý nápad"Holky zkusíme s tou baterkou najít kouzelnický svět a Keli a Seli ten nápad tak nadchl,že s tím souhlasily.Teple se oblékly a šly hledat kouzelnický svět.V ruce držely baterku,která jim vždy pohla s rukou a zasvítila tam,kudy mají jít.Už byla tma a ony začínaly přemýšlet,jak to ještě může být daleko.Kupodivu už to ale moc daleko nebylo,protože tam ani ne za půl hodiny dorazily.Stály u velké podivně osvětlené brány.Chvíli váhaly,ale pak se odhodlaly a vešli dovnitř s rozsvícenou baterkou.Baterky ale nepotřebovaly.Bylo tam světlo jako v normálním světě ve dne.Viděli tam spoustu dětí s černým hábitem a špičatou čepicí.Potom k nim přišel jakýsi malý muž.Vlastně nejmenší jakého kdy viděli,ale trpaslík to nebyl.Nabídl jim,jestli se nechtějí naučit kouzlit.Všechny tři přikývly.Ještě jim také řekl,že pokud se chtějí naučit kouzlit,musí sem pravidelně 2 až tři týdny o půlnoci přijít.Zítřejší večer přišly jak slíbily.Viděly spoustu dětí sedět na kořenech vysokého dubu a tak si tam sedly také.Potom tam přišel ten malinký pán,kterého viděly včera.Včera si ale nevšimly,že má krátké stříbrné třpytivé vousy.Naučil je dvě kouzla: ó káry léká,což je kouzlo na vyléčení nemocí a pak filistum géra to je kouzlo neviditelnosti.

Kapitola 3.

21. března 2008 v 14:37 | Já |  moje péčkování
Tábor
Jednoho dne se Seli rozhodla,že pojede na tábor.A tak se také stalo.Seli se usadila do autobusu a čekala na odjezd.Seděla sama.Tedy aspoň do chvíle,kdy k ní přišla jedna hubená černovláska."Máš tu volno?...nerada sedím sama..."zeptala se černovláska."Jasně,pojd´."řekla Seli a sundala svůj batoh z vedlejšího sedadla,aby se tam mohla dívka posadit."Já jsem Geny."řekla po chvíli dívka a podala Seli ruku."A já Seli."Geny byla jen o rok starší než Seli a velmi rychle se skamarádily.Když dojeli na místo všichni se rozdělovali do chatek a Seli s Geny byly v chatce spolu a vedle jejich chatky stál vysoký strom.Ten den si vybalily své věci a pak šly na večeři a tam je také rozdělili do družstev na zítřejší bojovku.Seli a Geny byly ve stejném družstvu ještě spolu s Mikim a Petrem.Ráno šli všichni na snídani a pak začala bojovka a v ní měli za úkol: vylézt na strom,ochutnat ten nejkyselejší rybíz,házet šipky na terč,přebrodit potok a najít schované sladkosti.Vše museli stihnout co nejrychleji.Družstvo Seli,Geny,Mikiho a Petra skončilo druhé.Odpoledne měli volný program a Seli s Geny si povídaly ve své chatce.Najednou se nahrnuly mraky a začala strašná bouřka.Déšt´bubnoval do střechy jejich chatky.Náhle však blesk zasáhl onen vysoký strom u jejich chatky.Strom padl jako zázrakem těsně vedle jejich chatky.Seli se strašně ulevilo.Měli opravdu velké štěstí.Tábor utekl jako voda a už tu byl odjezd.Právě přijíždí autobus.Seli a Geny se domluvily,že si v autobuse sednou vedle sebe.Seděly v 8. řadě. Geny si najednou vzpomněla,že nechala v chatce baterku.Rozhodla se pro ni vrátit a Seli šla s ní.Už byly v chatce a najednou se autobus rozjel.Geny rychle popadla baterku a už utíkaly co jim nohy stačily.Naštěstí si řidič po chvíli všiml,že Seli a Geny běží za autobusem a zastavil,aby si nastoupily.Seli a Geny si vyměnily adresy a zanedlouho už byli na místě.Seli i Geny vystoupily.Na Geny už tam čekala maminka s její mladší sestrou Kristýnkou a na Seli čekala maminka i s Keli.Maminka Seli řekla,že Keli se po ní moc stýskalo."Mně se po ní taky moc stýskalo."odpověděla na to Seli.A tak se Keli a Seli konečně usmířily.Pak Seli představila mamince Geny a Geny představila své mamince Seli.

Kapitola 2.

19. března 2008 v 14:48 | Já |  moje péčkování
Domov
Jakmile si Keli a Seli zabalily své věci,odešli všichni čtyři k autu.Nastoupili si a odjeli do nového domova.Asi po půl hodině dorazili na místo.Měli veliký a moc krásný dům s obrovskou zahradou.Zevnitř byl také velmi pěkný,ale byla tu jedna nevýhoda.Keli a Seli měly společný pokoj a stále se pošťuchovaly.Jednou,když se zrovna Seli snažila shodit Keli z postele,všimla si nějaké fotografie na poličce.Byla to fotografie jejich tety.Pak už je rodiče zavolali k večeři.Ta byla skvělá,jejich maminka totiž moc dobře vaří.Při večeři jim rodiče oznámili,že zítra přijede jejich teta."Ta z té fotografie,co máme na poličce?"zeptala se Keli."Ano,ta"odpověděl tatínek.Večer uběhl jako nic a už bylo ráno.Keli a Seli se nasnídaly,a netrpělivě vyhlížely tetu.Kolem desáte se rozdrnčel zvonek a maminka šla otevřít.Konečně přijela teta.Všichni ji přivítali a pak se obrátila na Keli a Seli a řekla,že má pro ně překvapení.Sáhla do velké plátěné tašky a vyndala zmrzlinu.Byla totiž zmrzlinářka. Další den s nimi šla do zoologické zahrady,kde se jim moc líbilo.Pak už se s nimi rozloučila a odjela zpátky domů.

Péčkování-kapitola 1.

18. března 2008 v 20:13 | Já |  moje péčkování
Keli a Seli
Kapitola 1.Dětský domov
Keli a Seli jsou dvě dívky,žijící v dětském domově. Keli je osm a Seli deset let. Nemají se zrovna moc v lásce,lépe řečeno nenávidí se.Bydlí spolu na pokoji a stále si dělají nejrůznější naschvály.Jednou se zrovna honily po chodbě,když uviděly dva lidi (muže a ženu) vcházející do domu.Přestaly se honit a potichu je pozorovaly.Pak k těm lidem přišla ředitelka domova a pozvala je do své kanceláře.Jakmile se zaklaply dveře,Keli i Seli se k nim tiše přiblížily a začaly poslouchat.Jedna po druhé se střídaly u klíčové dírky."Ale já je přeci znám,"řekla náhle Seli."Já taky,"řekla Keli."To jsou moji rodiče"řekly obě dívky zároveň.Udiveně se na sebe podívaly.Znamenalo to jediné-jsou sestry.Vrátily se tedy k odposlechu.Ta žena,tedy jejich matka právě říkala:"a proto jsme se o ně nemohli starat,ale ted´bychom to rádi napravili."a ředitelka na to řekla:"no když jste jejich praví rodiče,tak by to neměl být problém. Tohle mi tady oba prosím podepište a můžete si je vyzvednout."Keli a Seli se na sebe podívaly a rychle vyběhly nahoru do svého pokoje.Stihly to tak akorát.Asi po půl minutě už jim někdo klepal na dveře."Dále,"řekla Keli a do pokoje vstoupila paní ředitelka a jejich rodiče.Paní ředitelka je představila a pak odešla.Rodiče jim vysvětlili,že se o ně nemohli starat jelikož museli být oba v Africe,kde byla pro děti smrtelná choroba."Ale ted´ vám to hodláme všechno vynahradit,"řekl otec.A tak si tedy zabalily své věci a odjely se svými rodiči do svého nového domova.
Asi takhle nějak vypadá začátek mého péčkování.Jak už jste asi zjistili jmenuje se to Keli a Seli.Je to děsná blbost a je to o dvou ségrách a jejich dvou kámoškách,co se učej kouzlit.Jinak toho mam mnohem víc,ale píšu to ručně....

Morseovka

17. března 2008 v 15:59 | Já |  něco užitečného
Určitě ji všichni znáte,ale možná ji neumíte a chcete se ji naučit.
A ._ (akát)
B_... (blýskavice)
C_._. (cílovníci)
D_.. (Dálava)
E. (erb)
F.._. (Filipíny)
G_ _. (Grónská zem)
H.... (hrachovina)
I.. (ibis)
J._ _ _ (jasmín bílý)
K_._ (krákorá)
L._.. (lupíneček)
M_ _ (mává)
N_. (nástup)
O_ _ _ (ó náš pán)
P._ _. (papírníci)
Q_ _._ (kvílí orkán)
S... (sobota)
T_(tón)
U.._(učený)
V..._ (vyučený)
W._ _ (wagón klád)
X_.._ (Xénokratés)
Y_._ _ (Ýgar mává)
Z_ _.. (známá žena)

Co je to péčkování

16. března 2008 v 17:11 | Já |  moje péčkování
Už od osmi let píšu svou knihu.Začala jsem ji psát o prázdninách,když jsem se nudila a nevěděla co s časem.A tak jsem popadla blok a tužku a začala psát.Pakliže chcete vědět něco bližšího,tak se mě zeptejte,ale ještě si rozmyslím,jestli vám to řeknu.

Jak si zapamatovat prvky

8. března 2008 v 11:00 | Já |  něco užitečného
Nemůžete si zapamatovat značky prvků v periodické soustavě?
Pomůžou vám věty.
I.A Hanu líbal na katedře robusný cestář Franz.
II.A Běžela Magda Caňonem,srážela banány ramenem.
III.A Byl Alexej Gagarin indický tlumočník?
IV.A Copak si Gertrudo snědla olovo?
V.A Náš pan asistent sbalil bismut.
VI.A O slečno sejměte teplé podkolenky.
VII.A Fikaní chlapci brousili Italům antény.
VIII.A Hele,nech Arga kráčet (s) Xenií ráno.

p
Pakliže si nepamatujete, jak jdou věty za sebou, je tu věta: Lída běžela borem, cákala na osla fluorem, ne?

Klec

1. března 2008 v 13:33 | Já |  veršoshluky

Klec

Pročpak ptáčku zpěváčku,
takhle smutný jseš?
Já mít takhle pěkný hlásek,
co víc ještě chceš?
Svobodu můj drahý pejsku,
ty svobodný jseš.
my svobodní také byli,
ale jenom chvíli.
Než nás lidé ochočili,
volně v přírodě jsme žili.
A teď máme kolem sebe klec.
Na jiné zas přišla horká pec.
Nemůžeš mít jenom to,co chceš,
teď můžeš jen vzdychat,říkat kéž.....